Tříkrálová sbírka 2022 v Libranticích

Pět skupinek dětí se 8. ledna rozběhlo po Libranticích zazpívat tříkrálovou koledu a vykoledovat peníze pro doboru věc - celkem letos vykoledovali rekordních 39 297 Kč. Velké díky patří všem štědrým dárcům, malým i velkým králům, jejich doprovodu i rodičům, kteří jim koledování umožnili. Jste skvělí!!!

Kalendář svozu pytlovaného tříděného plastového odpadu 2022

Kalendář svozu tříděného pytlovaného plastového odpadu pro rok 2022 byl aktualizován na www.librantice.cz/svoz-odpadu , přiloženo také v příloze.

Pro připomenutí:

Plastový odpad tříděný a připravený ve žlutých pytlích je v Libranticích svážen podle svozového kalendáře – občané pytlovaný odpad připraví předchozí den na určených místech.

Plastový odpad bude odvezen pouze připravený ve žlutých plastových pytlích (k dostání na úřadě nebo v obchodě). Plastový odpad volně položený nebo připravený v pytlích jiné barvy nebude odvezen!!! Volný plastový odpad na svozová místa nedávejte!!!

Změna poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2022

Od 01.01.2022 již není možné uzavřít smlouvu obec – občan za odvoz komunálního odpadu, tj. popelnic. Dle nové legislativy má obec připravenou novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která bude platit od 1.1.2022.

Poplatek je ve výši 500,- Kč na poplatníka a je splatný jednorázově při převzetí svozové známky, nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Poplatníkem je :
- fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu
- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce