Kotlíkové dotace

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že Královehradecký kraj zahájil příjem žádostí o finanční podporu na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3. nebo vyšší emisní třídu, pro které od 1. září 2024 vstupuje v platnost zákaz jejich provozu. 

Vlastníci určených typů nemovitostí tak mají poslední možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2024 ve 12 hodin.  

Finanční podpora se vztahuje na pořízení tepleného čerpadla (s maximální výši dotace 180 000 Kč) nebo kotle na biomasu (s maximální výši dotace 130 000 Kč).

Žadatel zároveň musí splnit podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti, za kterou je považována taková domácnost, ve které všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně nebo žadatel či další osoba z domácnosti pobírá příspěvek na bydlení.

Veškeré dostupné informace lze získat na infolince 722 960 675, v pracovní dny od 8 do 16 hod, na emailu: kotlikovedotace@khk.cz nebo na webových stránkách http://kotliky.khk.cz