Organizační struktura OÚ Librantice

Členové zastupitelstva

Starosta - neuvolněný: Vlasta Šolcová - vlasta.solcova@librantice.cz

Místostarosta: Tomáš Lukášek - tomas.lukasek@librantice.cz

Další zastupitelé:
Miroslav Machač - miroslav.machac@librantice.cz
Patrik Šmatolán - patrik.smatolan@librantice.cz
Jaroslav Volenec - jaroslav.volenec@librantice.cz
Martin Divecký - martin.divecky@librantice.cz
Žaneta Dvořáková - zaneta.dvorakova@librantice.cz

Pracovník technické údržby obce: Miroslav Machač (zaměstnanec)

Administrativní pracovnice: Monika Králíčková (zaměstnanec)

Účetní: Šárka Šábrtová

Obec Librantice je zřizovatelem: Základní a mateřská škola Librantice