Vítejte na stránkách obce Librantice


Volejbal-2016

4. června 2016

22. ročník Volejbalového turnaje smíšených družstev "O pohár starostky", v sobotu 4. 6. 2016 od 9:00. Více informaci na www.tjlibrantice.banda.cz

25. dubna 2016

Usedlosti v Libranticích v letech 1560 až 1848 na stránkách smirice.eu

2. dubna 2016

v dopoledních hodinách provede SDH Librantice "Sběr starého železa".
Členové SDH prosí občany, aby dávali železe před dům až v sobotu ráno, z důvodu odcizení.

26. března 2016

Prodej stromků k jarní výsadbě. Více informací zde.

19. února 2016

Maškarní ples TJ Librantice

25. února 2016

9. veřejné zasedání obecního zastupitelstva od 20 hodin v hasičské zbrojnici. Více informací na úřední desce .

Tříkrálová sbírka 2016


V sobotu 9. ledna proběhla v Libranticích tradiční Tříkrálová sbírka pro Oblastní charitu Hradec Králové. Její výtěžek bude použit na provoz a vybavení Střediska rané péče Sluníčko, které pomáhá rodinám s postiženými dětmi a na domácí hospicovou péči, která pomáhá umírajícím a jejich blízkým v domácím prostředí. Další prostředky budou použity na Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu.

   

Štědří dárci vložili do pokladniček čtyř skupinek koledníků a jejich doprovodu 21 981,-- Kč. Velký dík patří všem, kteří se do sbírky zapojili: dětem za jejich nadšené zpívání a koledování, dospělým za jejich do doprovod a hlavně Vám, kteří jste je tak štědře obdarovali.


Informace o svozu odpadu v roce 2016

Svozový kalendář na rok 2016

Ceny za odvoz odpadu:
popelnice 120 l
41 svozů, známka červená 2 169,-
36 svozů známka oranžová 2 112,-
26 svozů známka žlutá 1 391,-
21 svozů známka šedá 1 244,-
13 svozů známka modrá 770,-
7 svozů známka fialová 540,-

popelnice 240 l
26 svozů známka žlutá 2 766,-
13 svozů známka modrá 1 525,-

Známky je možné vyzvednout na obecním úřadě do konce února a je možné zaplatit je na účet č. 1080810349/0800, VS číslo popisné.


23. listopadu 2015

Zápis ze 7. veřejné zasedání obecního zastupitelstva

17. listopadu 2015

proběhne v naší obci pravidelný svoz plastů. Plasty v igelitových pytlích uchystejte v pondělí na obvyklá svozová místa.

2. listopadu 2015

7. veřejné zasedání od 19.00 hodin v hasičské zbrojnici. Více informací na úřední desce.

12. září 2015

Mobilní svoz nebezpečných odpadů
u Obecního úřadu (8.30 - 8.45)
u obchodu (8.50 - 9.05)
u bývalého Belisu (9.10-9.25)

3. září 2015

6. veřejné zasedání obecního zastupitelstva od 20.00 v hasičské zbrojnici. Více informací na úřední desce .

3. září 2015

Proběhne pravidelný svoz plastu. Plasty v igelitových pytlích uchystejte ve středu navečer na obvyklá svozová místa.

18. června 2015

Zápis z 5. veřejné zasedání obecního zastupitelstva

30. května 2015

21. ročník VOLEJBALOVÉHO TURNAJE „O POHÁR STAROSTKY!“

24. dubna 2015

V dokumentech doplněn zápis ze 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva.

18. dubna 2015

V sobotu 18. dubna 2015 provede SDH Librantice "Sběr starého železa". SDH prosí občany, aby dávali železo před dům až v sobotu ráno, aby nedošlo k odcizení.

18. dubna 2015

UKLIĎME ČESKO - Za podpory Obecního úřadu Librantice se zapojíme do akce Ukliďme Česko, která se koná v sobotu 18. dubna. Od 13. hodin budeme uklízet příkopy podél cest směrem na Hradec Králové, Černilov, Výravu, Libníkovice a Třebechovice p. O.
Dobrovolníci se můžou hlásit do čtvrtka 16. 4. v místní samoobsluze nebo na obecním úřadě, případě na email: bortlik57@gmail.com Vezměte si reflexní vesty pro Vaši bezpečnost. Rukavice a pytle na odpad budou zajištěny.

16. dubna 2015

4. veřejné zasedání obecního zastupitelstva od 20 hodin v hasičské zbrojnici. Více informací na úřední desce .

22. února 2015

Dětský karneval

30. ledna 2015

Maškarní ples TJ

10. ledna 2015

Tříkrálová sbírka 2015

V sobotu 10. ledna se vydaly tři skupinky koledníků na tříkrálovou sbírku, kterou pořádala Oblastní charita HK. Díky patří koledníkům a jejich doprovodu za ochotu obětovat část soboty na pomoc jiným lidem a všem, kteří je přijali a neodmítli přispět na dobrou věc. V loňském roce se vybralo 15 331 Kč, výtěžek letošní sbírky byl 20 455,-. Velké díky všem.
Archiv novinek

Template downloaded from free website templates. Copyright © 2009 YourSite.com. All rights reserved. Design by CSS Layouts.