Předání sbírky na pomoc Moravě

Obec Librantice uspořádala v minulých týdnech sbírku na pomoc lidem postiženým tornádem na Moravě.

Od lidí bylo vybráno bezmála 50 000 Kč, dalších 50 000 Kč uvolnila obec ze svého rozpočtu. Vybraná částka 100 000 Kč byla darovaná vybrané rodině, která jako jedna z mnohých přišla o dům.

Předání peněz proběhlo v sobotu 10.7. – osobně předali starostka a místostarosta obce do rukou  rodiny Dlabajových z Mikulčic.

Dlabajovi nám všem moc děkují za pomoc – viz příloha.

Týden dobrých skutků v červnu

V červnu se uskutečnil v Libranticích další Týden dobrých skutků.

Dne 25.6. navštívila naši místní hospůdku na hřišti paní Ivana Andrlová. Vyprávěla o své herecké kariéře o zážitcích z natáčení o svých zálibách a koníčcích. Bylo to velmi příjemné a  přátelské posezení.

Dne 29.6. proběhla v místní hospůdce na hřišti druhá beseda na které nás svou účastí potěšila a pobavila paní Ivana Chýlková. Povyprávěla nám mimo jiné vtipné zážitky ze svého života o svých zálibách, kterým je pro ni především herectví.

Martina Tkáčíková, kulturní výbor