Sběrné místo - velkoobjemový kontejner

Objemný odpad se odkládá do velkoobjemového kontejneru umístěného u Obecního úřadu Librantice. Prostor je mimo určené termíny uzamčen a monitorován kamerovým systémem. Odkládání odpadů je možné pouze ve stanovené termíny(vyvěšeno i na oplocení prostoru) s dohledem pracovníka OÚ. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutné objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Termíny březen 2024:

sobota 2. 3.        8 - 10 hodin

čtvrtek 7. 3.       16 - 18 hodin

čtvrtek 21. 3.     16 - 18 hodin

Termíny duben 2024:

čtvrtek 4. 4.       16  -  18 hodin

sobota 6. 4.         8  -  10 hodin

čtvrtek 18. 4.      16  -  18 hodin

Termíny květen 2024:

čtvrtek 2. 5.        16  -  18 hodin

sobota 4. 5.         8  - 10 hodin

čtvrtek 16. 5.      16  -  18 hodin

čtvrtek 30. 5.      16  - 18 hodin

Do kontejneru patří: odpad, který nejde vytřídit nebo se nevejde do popelnice poškozený nábytek, koberce, linolea, lyže, zahradní nábytek, hadice, matrace, zahradní bazény, znečištěné a poničené kočárky, hračky

Do kontejneru nepatří: stavební odpad, výkopová zemina, zahradní odpad, barvy, laky, tekutý odpad, elektrospotřebiče pneumatiky, kbelíky, květináče, kovy, dřevo větších rozměrů, sklo, železo, plast, papír, kovy, pneumatiky, pytle s komunálním odpadem