Výsledky 1. kola volby prezidenta republiky 12. 1. – 13. 1. 2018 v Libranticích