Hranice katastru obce Librantice

Dle vládního nařízení mohou občané od 1. do 21. 3  2021 vyrazit ven na procházku či za individuálním sportem pouze v rámci katastru obce, kde mají trvalý pobyt. Kde jsou hranice katastru obce Librantice naleznete na obrázku a nebo podrobněji zde:  Katastr obce Librantice

Poplatek za psa 2021

Poplatek za psa za rok 2021 zůstává stejný jako vloni, tj. 50 kč,-

I poplatek ze psa je možné zaplatit na účet 1080810349/0800 s udáním Vašeho čísla popisného jako variabilní symbol.

Vánoční přání

Zastupitelstvo obce Librantice Vám přeje krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2021!