Oznámení OÚ

 • ZÁKAZ SKLÁDKY NA MÍSTNÍ DEPONII

  Roku 2006 vzniklo v naší obci dočasné úložiště zeminy pro podporu výstavby nových lokalit. Z deponie se postupem času stala ošklivá skládka. Ani v jiných okolních obcích podobné deponie na řešení novostaveb nevznikají, přestože se okolní vesnice rozrůstají jako ta naše. Řešení problému "kupy", která uprostřed obce dělá ostudu, nás bude stát velké úsilí i peníze.

  Proto se obec rozhodla pro absolutní zákaz skládky na místní deponii. Tento zákaz platí pro úplně všechno, tedy i pro větve. O možnosti a místě uložení větví z důvodu pálení čarodějnic budete zastupitelstvem včas informováni. Porušení zákazu bude pokutováno 50.000,- Kč. Prosíme respektujte tento zákaz a ušetřete nám starosti s vymáháním pokuty. Deponie byla opatřena na příjezdu od záhumenní cesty závorou. V běhu jsou další akce, které Vás upozorní na zákaz skládky na deponii i kolem ní. Z přístupových stran budou instalovány kamery a zákazové cedule.

  Biologicky rozložitelný odpad, kromě větví, můžete nadále vozit  na místo "k trnkám" (odbočka vlevo za obcí Librantice směr Hradec Králové), kde je obec dohodnutá s firmou HNG na likvidaci. Nevozte sem, prosím, nic zakázaného ani větve, ať si nezkazíme vztahy s HNG a nepřijdeme o toto místo. 

 • Výzva pro občany - nahlášení návrhů pro změnu územního plánu

  Do roku 2020 musí mít obec územní plán odpovídající aktuálním požadavkům zákonů. Z tohoto důvodu proběhlo v listopadu výběrové řízení a na začátku prosince byla podepsaná smlouva s Ing. arch. Václavem Staškem. Celková cena díla činní 193 830,- kč a obec zažádala na daný projekt o dotaci.
  V rámci schvalování bude plánováno i jedno veřejné jednání, kdy Vám navrhované změny promítneme v místní hospůdce. Pokud již dnes někdo víte, že byste do změny územního plánu chtěli zasahovat, pošlete své návrhy Heleně Novákové na email helena.novakova@librantice.cz nebo je nahlaste přímo na obecním úřadě, aby vše mohlo být zapracováno do prvního veřejného jednání. (např. Vlastníte louku, která v nynějším územním plánu není schválena jako stavební pozemek a Vy plánujete louku zasíťovat a rozparcelovat nebo na ni postavit firmu apod.)  Děkujeme, že se zajímáte o to, jak bude naše obec vypadat v budoucích letech.

 • Výzva pro občany - prořez proschlých stromů

  Obec plánuje v období tohoto vegetačního klidu vypůjčit plošinu a zorganizovat prořez stromů, případně vykácení. Pokud víte o potřebě prořezu, ozvěte se panu Jaroslavu Volencovi na email jaroslav.volenec@librantice.cz nebo přímo na obecním úřadě. Může se jednat i o prořez na soukromém pozemku, poplatek za plošinu bude po akci rozpočítán dle hodin. Vaše žádosti předávejte do 15. ledna 2019, abychom mohli vše dobře naplánovat. Děkujeme! 

 • 2. veřejné zasedání obecního zastupitelstva - 12. 12. 2018 v 19 hod.

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na 2. veřejné zasedání, které se koná ve středu 12. prosince 2018 od 19.00 hodin v místní hospůdce.

  Program bude vyvěšen na úřední desce. Budeme pro Vás mít opět připravenou prezentaci a odpovědi na dotazy z minulého zastupitelstva. Těšíme se na Vaši aktivní účast a děkujeme všem, kdo se zajímají o dění v naší obci. 

  Vaše zastupitelstvo

 • Oznámení - 6. - 8. 12. 2018 Sběr papíru před školou

  Od 6. - 8. 12. 2018 bude u školy přistaven kontejner na sběr papíru. Výtěžek za vybraný papír bude použit na zaplacení dopravy dětí základní a mateřské školy na akce jako je plavání, návětěva divadla apod. Děkujeme Vám, že nám pomáháte šetřit přírodu a přispějete na dobrou věc.

  Vaše zastupitelstvo

 • Oznámení - kontakty na vaše zastupitele

  Vážení a milí občané,

  možná jste postřehli, že vás paní starostka začala oslovovat z jiné emailové adresy. Opouštíme naši dosavadní na volny.cz a jsme k zastižení na ou@librantice.cz nebo přímo na osobních adresách určených ke komunikaci s vámi:

  Alena Hladíková - alena.hladikova@librantice.cz
  Jaroslav Volenec - jaroslav.volenec@librantice.cz
  Petr Lukášek - petr.lukasek@librantice.cz - předseda kontroního výboru
  Milada Bortlíková - milada.bortlikova@librantice.cz - předseda finančního výboru
  Tomáš Lukášek - tomas.lukasek@librantice.cz - předseda stavebního výboru
  Miroslav Machač - miroslav.machac@librantice.cz
  Helena Nováková - helena.novakova@librantice.cz

  Na předsedy výborů se můžete obracet napřímo. Vaše připomínky nám pomáhají zlepšovat naši práci a vaše dotazy budeme brát na vědomí. Děkujeme za ně!

  Pro případ konkrétní žádosti o informaci postupujte podle instrukcí v sekci Žádosti o informace, protože žádost musí obsahovat určité zákonem požadované náležitosti. Děkujeme za pochopení!  

  Vaše zastupitelstvo

 • Oznámení o možnosti zapůjčení drtiče jablek a moštovače

  Vážení a milí občané,
  naše obec pořídila drtič jablek a moštovač, který bude zapůjčovat svým občanům na možnost výroby domácího moštu. Organizaci výpůjček a kontrolu stavu při navrácení si bere na starost Patrik Šmatolán.

   Pro bližší informace a rezervace zapůjčení pište na email mostovani@librantice.cz a nebo volejte tel. 777 651 245

  Po předběžném domluvení termínu s panem Šmatolánem, uhraďte, prosím, u paní starostky poplatek 100,- kč. Po předložení potvrzení o zaplacení vám bude zapůjčen moštovač a drtič. 

  Doufáme, že tuto službu přivítáte a pozvete své sousedy na žejdlík vašeho domácího moštu! Patriku Šmatolánovi děkujeme, že se zapůjčování ujal, a vám přejeme, ať se mošt povede! 

  Vaše zastupitelstvo.   

 • Oznámení o změně na našem webu v sekci INFORMACE - Kalendář akcí

  Na těchto webových stránkách v sekci INFORMACE - KALENDÁŘ AKCÍ jste mohli doposud nalézt odkazy na fotografie z již proběhnutých akcí, řazených dle měsíce v kalendářním roce. Od teď zde budete moci nalézt stručný přehled plánovaných akcí. S více detaily Vám tyto akce budeme oznamovat i na úvodní stránce (DOMŮ), případně SMSkou a emailem, pokud jste nám dali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.
  Fotografie z již proběhnutých akcí budete nadále nacházet v sekci FOTOGALERIE nebo pro akce týkající se našich hasičů v sekci SDH.
  Doufáme, že Vám tato změna pomůže v plánování společného času s občany obce Librantice. Těšíme se na Vás!

 • Oznámení o souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)

  Vážení občané,

  na našich webových stránkách jsou nově vloženy detailní informace ohledně zpracování vašich osobních údajů (GDPR). Naprostá většina zpracování je prováděna z titulu právní povinnosti. Pokud byste ale chtěli dostávat hlášení formou SMS na váš mobil, účastnit se v anketách o dění obce nebo být informováni o akcích obce formou emailu, musíte nám dát nově Váš souhlas. Tento souhlas můžete dát pouze písemnou formou a to přímo na obecním úřadě. Dále je prázdný formulář uložený ke stažení na našich webových stránkách v sekci DOKUMENTY – RŮZNÉ. Vyplněný ho rovněž, prosím, předejte na obecním úřadě.

  Pokud nyní dostáváte emailem informace na základě souhlasu pořízeného před zavedením nové legislativy GDPR, budeme Vám zasílat hlášení pouze do konce tohoto kalendářního roku. Od 1.1.2019 budou oznámení rozesílány pouze těm občanům, kteří nám dali nový souhlas se zpracování osobních údajů

  Děkujeme za pochopení. 

Stránky